ลีลาบาหลีร้อยเอ็ด

21/6 ถ.กองพล 10 ต.ในเมือง อ.เมือง, เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 45000


เวลาเปิดร้าน
จันทร์ - อาทิตย์ 16.00 - 01.00 น.